Adresa: str. Principală nr. 146, 407575 Vad, Județul Cluj

Tel.: 0264-225.201 Fax: 0264-225.201 Email: primariavad@yahoo.com
Categorie
De la:
Pana la:

Pagini

Buget 2017

In aceasta pagina regasiti documentele aferente bugetului local pentru anul 2017. 

Buget initial 2017;

Programul de investitii pentru 2017;

Lista de investitii 2017;

Buget rectificat luna martie 2017;

Buget rectificat luna mai 2017;

Buget rectificat luna iunie 2017;

Buget rectificat luna septembrie 2017;

Buget rectificat luna noiembrie 13 si 27 noiembrie 2017;

Buget rectificat luna decembrie 2017;

Dispozitie virare credite luna iunie 2017;

Dispozitie virare credite luna august 2017;

Dispozitie virare credite septembrie 2017;

Dispozitie virare credite luna noiembrie 2017;

HCL Privind utilizarea excedentlui rezultat pe anul 2016;


29 January 2018
Buget 2016

In aceasta pagina regasiti documentele aferente bugetului anului 2016. Pentru detalii va rugam consultati atasamamentele:


Bilant la 31. Decembrie 2015

HCL 4 din 2016 de aprobare buget si anexa

Buget rectificat

Program investitii

Buger rectificat prin hcl 56/2016

Plati restante 2016

Programul de investitii_publice 2016

29 January 2018
Buget 2018

Documentele aferente bugetului 2018 le regasiti in atasamante:

1. HCL 1 

2. HCL 2

3. Indicatori venituri și cheltuieli trimestrul 2

4. Buget rectificat 2018 - fisier 138


29 January 2018
Investiții în derulare

Proiecte si investii-listele de investitii-fisierele 139.141.142

29 January 2018
Hotărâri Consiliu Local 2017

In aceasta pagina regăsiți Hotărâriile Consiliului Local al Comunei Vad 2017

14 February 2018
Hotărâri Consiliu Local 2018

Nomenclator Hotarari Consiliu Local VAD 2018


Hot. NR. 

Data 

Detalii Hotarare

1

08.01.2018

Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de functionare

2

08.01.2018

Utilizarea excedentului rezultat pe anul 2017

3

25.01.2018

Aprobarea programului anual al achizitiilor publice pe anul 2018

4

25.01.2018

Actualizarea si aprobarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al Comunei Vad la 31.12.2017

5

25.01.2018

Aprobarea retelei scoalare pentru anul 2018-2019

6

25.01.2018

Modificarea HCL nr 17 din 26.02.16 privind implementarea proiectului ”Modernizare drumuri agicole in Comuna Vad, Judetul Cluj”

7

09.02.2018

modificarea HCL 68 din 27.11.2018 pentru implementarea proiectului ”Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza surse regenerabila in Comuna Vad”

8

09.02.2018

Aprobarea bugetului initial al Comunei VAD pentru anul 2018 sectiunea de functionare si dezvoltare

9

22.02.2018

Aprobarea de către Consiliul Local ”Elaborarea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului - Rețea subterană de fibră optică

10

22.02.2018

Aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar, de la bugetul local unitățiilor de cult din Comuna Vad

11

22.02.2018

Aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar, de la bugetul local structurilor sportive din Comuna Vad

12

22.02.2018

Actualizarea indicatorilor tehnico economici prevazuti in HCL 10/2017 pentru proiect ”Modernizare scoala gimnaziala in satul VAD”

13

19.03.2018

Aprobarea de catre Consiliul Loacal pt lucrarile Modernizare drumuri și infiintare pod peste raul Somes in Comuna Vad

14

19.03.2018

Necesitatea si oportunitatea proiectului ”Modernizare și dotare Gradinita sat Bogata de sus

15

19.03.2018

Regulamentul de organizare și functionare a Serviciului public de salubrizare comuna Vad

16

19.03.2018

Actualizarea si aprobarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al Comunei Vad

17

19.03.2018

Completarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2018

18

19.03.2018

Privind aprobarea Planului de actiuni și lucrari de interes local pentru anul 2018
10 January 2018
Hotărâri Consiliu Local 2016

In aceasta pagina regăsiți Hotărâriile Consiliului Local al Comunei Vad 2016

28 February 2018