Adresa: str. Principală nr. 146, 407575 Vad, Județul Cluj

Tel.: 0264-225.201 Fax: 0264-225.201 Email: primariavad@yahoo.com

Anunț concurs de recrutare agent turism/ghid turistic

07 November 2018
ANUNŢ CONCURS 


Comuna Vad,  cu sediul  în localitatea VAD,  str.  Principală, nr 146, jud. Cluj, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante, de:
- INSPECTOR DE SPECIALITATE – gr.II   agent turism/ghid turism - Centru de informare turistică com. Vad

Concursul constă în 3 etape, astfel:
a) selecţia dosarelor : în termen de 2 zile lucrătoare de la ultima zi de depunere a dosarelor
b) proba scrisă : 03 decembrie  2018, ora 10,00
c) interviul: 06 decembrie 2018, ora 10,00
Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

- absolvent/ă studii superioare cu diplomă de licență în domeniul turismului sau absolvent/ă al unui curs de agent de turism/ghid turism 
- vechime în specialitatea studiilor minim 1 an
- cunoştinţe limbă straină de circulaţie internaţională (engleza, franceza, germană) - nivel bază;
- cunoştinţe operare PC;
- permis conducere categoria B (opţional);
Cererile de înscriere şi dosarele se vor depune la sediul Primăriei comunei Vad - Secretar comună, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea prezentului anunţ. Tematica de concurs se obţine de la sediul Primăriei comunei Vad - Secretar comună.
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei  Comunei Vad, persoană de contact Secretarul al Comunei Vad, tel  0766313309  sau  0264 225201, email  primariavad@yahoo.com

                                                    PRIMAR
                                           PRUNEAN DAVID