Adresa: str. Principală nr. 146, 407575 Vad, Județul Cluj

Tel.: 0264-225.201 Fax: 0264-225.201 Email: primariavad@yahoo.com

Anunț concurs recrutare Ispector clasa 1 și consilier Clasa 1

25 September 2018
Primăria Comunei Vad, judeţul Cluj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Dezvoltare Locală;
consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Agricol.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

inspector, clasa I, grad profesional asistent:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an;
consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Agricol:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

16 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Bibliografia de concurs o regăsiți atașată pentru ambele posturi. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Vad, judeţul Cluj, telefon 0264.225.201 sau 0766.313.309.

Deasemenea anunțul a fost publicat si pe site-ul ANFP si îl regăsiți în următorul link.  http://www.anfp.gov.ro/Concursuri/Conducere/CLUJ/Toate%20institutiile

Fișiere atașate